Over ons

Wie wij zijn

Beit Halochem biedt hulp aan gewond geraakte soldaten, slachtoffers van terreuraanslagen en families van de slachtoffers. De mensen krijgen de kans om zowel fysiek als mentaal te revalideren en weer terug te keren in de maatschappij. Hiervoor worden veel middelen en mensen ingezet.
Stichting vrienden van Beth Halochem (Beit Halochem Nederland)

De stichting heeft als voornaamste doel om fondsen te werven voor de vele projecten van Beit Haolochem. Daarnaast heeft de stichting in Nederland ook als doel om informatie te verstrekken rondom het werk van Beit Haolchem en ondersteuning te bieden wanneer leden van Beit Holochem naar Nederland komen.

Wat wij doen

Door gerichte activiteiten en actieve begeleiding worden slachtoffers terreur en oorlog  geholpen bij het leren omgaan met de gevolgen van wat hun is overkomen. Waarbij het vaak gaat om invaliditeit en hun specifieke problemen. Daarnaast wordt door een verblijf in een centrum van Beit Halochem voorkomen dat iemand die invalide is geraakt, in een sociaal isolement terechtkomt. Samen en betrokken met familie en vrienden gedurende het revalidatie proces is een wezenlijk onderdeel van de Beit Halochem aanpak.

Hoe u kunt helpen

Finacieel maak uw gift over op: NL93 ABNA0466780249 t.n.v. Stichting vrienden van Beth Halochem Amsterdam
Wij zoeken leden en vrijwilligers!

Voelt u zich aangetrokken tot het werk van Beit Halochem, dan nodigen wij u van harte uit tot een actief (bestuurs)lidmaatschap om ons werk te ondersteunen.

Stichting Vrienden van Beth Halochem heeft net als vele andere organisaties geld en mankracht nodig.
Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om alle projecten te kunnen uitvoeren, is niet alleen geld noodzakelijk maar ook hebben we behoefte aan handen en creatieve inbreng. Wilt u Beit Halochem persoonlijk steunen? Neem dan contact op met:
Allain Silbernberg
allain@bethhalochem.nl

of met
Rogier Blocq
rogier@bethhalochem.nl